Bedrifts effektivisering

Fra god til fantastisk!

  Hva er bedriftseffektivisering?

Effektivisering for små og mellomstore bedrifter – med gode resultater å vise til.

Dagens arbeids og konkurransemarked er knallhardt. Ofte er det synk eller svøm mentaliteten som gjelder.

Med å implementere smartere og nye måter å jobbe, tenke og fokusere på kan man oppnå utrolige resultater.

Bedrifts effektivisering omfatter mange små og store deloppgaver som involverer alle ansatte i alle avdelinger. Vi utnytter den enkelte ansattes spisskompetanse til å finne bedre løsninger og prosedyrer for å øke konkurransedyktigheten til din bedrift.

Stikkord kan være:

– Verdistrømsanalyser og tidsbesparende tiltak

– Lageroptimalisering & Bestillingsoptimalisering

– Best-Practice metodikk

– EPL, 24 timersmøter og standardisering

– Økt kvalitet

– Økt omdømme

– Redusert nedetid

– Redusert waste / tap

Vi har lang erfaring og utdanning innenfor bedriftseffektivisering / endringsledelse og kan bistå med smarte og gode hjelpemidler.

Sjekk også ut våre referanser

Uforpliktende behovsanalyse og gjennomgang

Vi analyserer og tar en gjennomgang av forbedringspotensiale på din bedrift før vi avtaler noe konkret. Dette kan være en omvisning og en enkel prat med de ansatte eller at man går igjennom utfordringer og områder som man vet man kunne blitt bedre.

Hvem velger bedrifts effektivisering?

Bedriftseffektivisering – og da gjerne LEAN metodikken blir mer og mer populær, og brukes idag av svært mange firma, store som små. Eksempler på firmanavn i Norge er DNB, Schibsted, Kavli og Posten Norge AS.

SPØR OSS!

Noe du lurer på? Kontakt oss idag, vi står klare for å hjelpe deg.

Besøksadresse:

Epost: andreas@s2f.no

Tlf. 

Hvordan effektiviserer dere min bedrift?

Erfaring & Utdanning

Vi har over 15 års erfaring med bedriftseffektivisering.

Effektivisering læres over tid. Vi har effektivisert alt fra små bedrifter til store konsern.

prosjektledelse

Vi tar oss av jobben fra start til slutt.

På denne måte får vi ut ideer og virkemidler på korrekt måte til ansatte og du får tid til det du er best til – å tjene penger for bedriften.

Optimalisering

Vi ser på, beregner og optimaliserer logistikk og lagerholdningen til din bedrift.

På denne måte reduserer vi kostnader og binder opp mindre kapital i varelager.

Dokumentasjon

Vi bidrar med ferdige maler og en dokumentoversikt så du sparer tid.

Dette er spesielt gunstig f.ex ved en inspeksjoner, revisjoner og lignende.

LEAN - Et utdrag

Vi fokuserer på det viktigste innenfor LEAN, det som faktisk fungerer for din bedrift.

Se vekk ifra dyre konsulenter og ideer som ikke bærer frukter. Vi angriper utfordringene direkte.

Oppfølging

Vi følger opp bedriften ved faste intervaller etter endt prosjekt.

På denne måte sikrer vi at strategien følges opp, og kan endre strategi ved behov.

Standardisering

Ved å standardisere sparer man tid og penger, og øker HMS kvaliteten.

Prosessflyten i bedriften optimaliseres og man kan fokusere på å tjene penger.

Dynamikk

Deg og dine ansattes ideer blandet med vår kompetanse.

Et firma er i konstant utvikling, det må du også være som leder og mentor for å lykkes.